Unreal Tournament 2004

Server Files

LinuxGSM uses the most recent version of UT2K4 server available for Linux.

v3369.3

This includes the various map packs such as the UT2004 Mega Pack.

Complete list of maps available with the LinuxGSM installer

AS-BP2-Acatana.ut2      CTF-Avaris.ut2        CTF-Smote.ut2        DM-CBP1-Elegance.ut2     DM-DE-Ironic.ut2       DM-UCMP-PleasantValley.ut2  DOM-ScorchedEarth.ut2
AS-BP2-Jumpship.ut2     CTF-BP2-Concentrate.ut2   CTF-TwinTombs.ut2      DM-CBP1-Emperor.ut2     DM-DE-Osiris2.ut2      DM-UCMP-RancidMetal.ut2   DOM-SepukkuGorge.ut2
AS-BP2-Outback.ut2      CTF-BP2-Pistola.ut2     CTF-UCMP-Aithanarid.ut2   DM-CBP1-Finale.ut2      DM-Deck17.ut2        DM-UCMP-ThePits.ut2     DOM-Suntemple.ut2
AS-BP2-SubRosa.ut2      CTF-BridgeOfFate.ut2     CTF-UCMP-Aquatica.ut2    DM-CBP1-GoldenDawn.ut2    DM-DesertIsle.ut2      DM-UCMP-Xanadu.ut2      DOM-UCMP-Cerebral.ut2
AS-BP2-Thrust.ut2      CTF-CBP1-Betrayal.ut2    CTF-UCMP-DecaneCaldera.ut2  DM-CBP1-Neandertalus.ut2   DM-Flux2.ut2         DM-UCMP2-Adamantium.ut2   DOM-UCMP2-1on1-Smelter.ut2
AS-CBP2-Thrust.ut2      CTF-CBP1-Concentrate.ut2   CTF-UCMP2-Campgrounds.ut2  DM-CBP1-Ougaldwin.ut2    DM-Forbidden.ut2       DM-UCMP2-Churn.ut2      DOM-UCMP2-Meskhenet.ut2
AS-Confexia.ut2       CTF-CBP1-Ferris.ut2     CTF-UCMP2-Enlightenment.ut2 DM-CBP1-Shifter.ut2     DM-Gael.ut2         DM-UCMP2-Dynarak.ut2     Entry.ut2
AS-Convoy.ut2        CTF-CBP1-TechDream.ut2    CTF-UCMP2-Orcus.ut2     DM-CBP2-Achilles.ut2     DM-Gestalt.ut2        DM-UCMP2-Hieron.ut2     ONS-Adara.ut2
AS-FallenCity.ut2      CTF-CBP2-Bahera.ut2     CTF-UCMP2-RottenCity.ut2   DM-CBP2-Archipelago.ut2   DM-Goliath.ut2        DM-UCMP2-Saiko.ut2      ONS-ArcticStronghold.ut2
AS-Glacier.ut2        CTF-CBP2-Botanic.ut2     CTF-UCMP2-Sublimity.ut2   DM-CBP2-Azures.ut2      DM-HyperBlast2.ut2      DM-UCMP2-Taron.ut2      ONS-Aridoom.ut2
AS-Junkyard.ut2       CTF-CBP2-Decadence.ut2    CTF-UCMP2-Vadamerca.ut2   DM-CBP2-Buliwyf.ut2     DM-Icetomb.ut2        DM-UCMP2-Thebes.ut2     ONS-Ascendancy.ut2
AS-MotherShip.ut2      CTF-CBP2-Deep.ut2      CTF-UCMP3-Tidal.ut2     DM-CBP2-Drakonis.ut2     DM-Inferno.ut2        DM-UCMP3-Altitude.ut2    ONS-CBP2-Argento.ut2
AS-RobotFactory.ut2     CTF-CBP2-Gazpacho.ut2    CTF-UCMP4-Talya.ut2     DM-CBP2-Griffin.ut2     DM-Injector.ut2       DM-UCMP3-Gantham.ut2     ONS-CBP2-Brassed.ut2
AS-UCMP2-Cruciatus.ut2    CTF-CBP2-Pistola.ut2     CTF-UCMP4-Virility.ut2    DM-CBP2-Kadath.ut2      DM-Insidious.ut2       DM-UCMP3-Glorian.ut2     ONS-CBP2-Mirage.ut2
AS-UCMP3-IslandStrike.ut2  CTF-CBP2-Skorbut.ut2     DM-1on1-Albatross.ut2    DM-CBP2-Kerosene.ut2     DM-IronDeity.ut2       DM-UCMP3-Sympathy.ut2    ONS-CBP2-Pasargadae.ut2
BR-Anubis.ut2        CTF-Chrome.ut2        DM-1on1-Crash.ut2      DM-CBP2-Khrono.ut2      DM-Junkyard.ut2       DM-UCMP4-Elucidation.ut2   ONS-CBP2-Tropica.ut2
BR-Bifrost.ut2        CTF-Citadel.ut2       DM-1on1-Desolation.ut2    DM-CBP2-KillbillyBarn.ut2  DM-Leviathan.ut2       DM-UCMP4-Mania.ut2      ONS-CBP2-Valarna.ut2
BR-BridgeOfFate.ut2     CTF-Colossus.ut2       DM-1on1-Idoma.ut2      DM-CBP2-Koma.ut2       DM-Metallurgy.ut2      DM-UCMP4-Propaganda.ut2   ONS-CBP2-Yorda.ut2
BR-CBP1-BreakLimit2004.ut2  CTF-DE-ElecFields.ut2    DM-1on1-Irondust.ut2     DM-CBP2-KroujKran.ut2    DM-Morpheus3.ut2       DM-UCMP4-Speos.ut2      ONS-Crossfire.ut2
BR-CBP2-Aquarius.ut2     CTF-DE-LavaGiant2.ut2    DM-1on1-Mixer.ut2      DM-CBP2-Masurao.ut2     DM-Oceanic.ut2        DOM-Access.ut2        ONS-Dawn.ut2
BR-CBP2-Bahera.ut2      CTF-December.ut2       DM-1on1-Roughinery.ut2    DM-CBP2-Meitak.ut2      DM-Phobos2.ut2        DOM-Aswan.ut2        ONS-Dria.ut2
BR-Canyon.ut2        CTF-DoubleDammage.ut2    DM-1on1-Serpentine.ut2    DM-CBP2-Niflheim.ut2     DM-Plunge.ut2        DOM-Atlantis.ut2       ONS-FrostBite.ut2
BR-Colossus.ut2       CTF-Face3.ut2        DM-1on1-Spirit.ut2      DM-CBP2-Reconstruct.ut2   DM-Rankin.ut2        DOM-CBP1-Aphrodite.ut2    ONS-Icarus.ut2
BR-DE-ElecFields.ut2     CTF-FaceClassic.ut2     DM-1on1-Squader.ut2     DM-CBP2-Summit.ut2      DM-Rrajigar.ut2       DOM-CBP1-Hathor.ut2     ONS-IslandHop.ut2
BR-Disclosure.ut2      CTF-Geothermal.ut2      DM-1on1-Trite.ut2      DM-CBP2-TelMecoMEX.ut2    DM-Rustatorium.ut2      DOM-CBP1-Verde.ut2      ONS-Primeval.ut2
BR-IceFields.ut2       CTF-Grassyknoll.ut2     DM-Antalus.ut2        DM-CBP2-Tempest.ut2     DM-Sulphur.ut2        DOM-CBP2-Gerroid.ut2     ONS-RedPlanet.ut2
BR-Serenity.ut2       CTF-Grendelkeep.ut2     DM-Asbestos.ut2       DM-CBP2-TensileSteel.ut2   DM-TheDeck2004.ut2      DOM-CBP2-Summit.ut2     ONS-Severance.ut2
BR-Skyline.ut2        CTF-January.ut2       DM-BP2-Calandras.ut2     DM-CBP2-Torkenstein.ut2   DM-TokaraForest.ut2     DOM-Conduit.ut2       ONS-Torlan.ut2
BR-Slaughterhouse.ut2    CTF-Lostfaith.ut2      DM-BP2-GoopGod.ut2      DM-CBP2-Tydal.ut2      DM-TrainingDay.ut2      DOM-Core.ut2         ONS-Tricky.ut2
BR-TwinTombs.ut2       CTF-Magma.ut2        DM-CBP1-Arkanos.ut2     DM-Compressed.ut2      DM-UCMP-1on1-Derelict.ut2  DOM-Junkyard.ut2       ONS-UCMP-ABC-ECE.ut2
BR-UCMP2-Sublimity.ut2    CTF-Maul.ut2         DM-CBP1-AugustNoon.ut2    DM-Corrugation.ut2      DM-UCMP-BloodRun.ut2     DOM-OutRigger.ut2      ONS-UCMP-ABC.ut2
CTF-1on1-Joust.ut2      CTF-MoonDragon.ut2      DM-CBP1-BlackJackal.ut2   DM-Curse4.ut2        DM-UCMP-Contrast.ut2     DOM-Renascent.ut2      ONS-Urban.ut2
CTF-AbsoluteZero.ut2     CTF-Orbital2.ut2       DM-CBP1-Downgrave.ut2    DM-DE-Grendelkeep.ut2    DM-UCMP-ImMortalis.ut2    DOM-Ruination.ut2      VCTF-UCMP2-RiverCanyon2.ut2

Last updated